Image 01
profile-image

ratrafa

test
Numix

Global Themes 14 comments

Score 73.8%
Sep 03 2017
+ - Jun 26 2018
Helium

Plasma Themes 210 comments

by mcder
Score 82.0%
Dec 29 2019
+ - Jun 26 2018
Nilium

Plasma Themes 46 comments

by mcder
Score 85.0%
Mar 29 2020
+ - Jun 26 2018
Arc KDE

Plasma Themes

Score 83.8%
Jun 14 2018
+ - Jun 26 2018
Opal

Plasma Themes 20 comments

Score 77.9%
Mar 11 2019
+ - Jun 26 2018
Adapta KDE

Plasma Themes 15 comments

Score 82.9%
Aug 28 2018
+ - Jun 26 2018
Materia KDE

Plasma Themes 33 comments

Score 83.8%
Mar 12 2020
+ - Jun 26 2018
Indigo

Plasma Themes 13 comments

Score 76.7%
Aug 08 2018
+ - Jun 26 2018
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes 45 comments

by Zren
Score 81.4%
Mar 15 2020
+ - Jun 26 2018
Numix

Global Themes
by x-varlesh-x

Score 73.8%
Jun 26 2018
Helium

Plasma Themes
by mcder

Score 82.0%
Jun 26 2018
Nilium

Plasma Themes
by mcder

Score 85.0%
Jun 26 2018
Arc KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.8%
Jun 26 2018
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.9%
Jun 26 2018
Adapta KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 82.9%
Jun 26 2018
Materia KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.8%
Jun 26 2018
Indigo

Plasma Themes
by phob1an

Score 76.7%
Jun 26 2018
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes
by Zren

Score 81.4%
Jun 26 2018
Numix

Global Themes
by x-varlesh-x

Score 73.8%
9   Jun 26 2018
+
Helium

Plasma Themes
by mcder

Score 82.0%
9   Jun 26 2018
+
Nilium

Plasma Themes
by mcder

Score 85.0%
9   Jun 26 2018
+
Arc KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.8%
9   Jun 26 2018
+
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.9%
9   Jun 26 2018
+
Adapta KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 82.9%
9   Jun 26 2018
+
Materia KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.8%
9   Jun 26 2018
+
Indigo

Plasma Themes
by phob1an

Score 76.7%
9   Jun 26 2018
+
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes
by Zren

Score 81.4%
9   Jun 26 2018
+